[SHARE] Server Thiên Long Bát Bộ Offline bản thương mại

 Dưới đây là bản TLBB offline thương mại, có thể set lên online, tuy nhiên vẫn chưa được việt hóa. Các bạn có thể mang về test, chơi cho vui và tự mò cách việt hóa nhé!

Video hướng dẫn cài đặt mình sẽ update vào lần sau.

Link DOWNLOAD:

File BIN các bạn tải về, bỏ vào client nhé: http://123link.io/pqywB

Server: Google Drive

Client: Google Drive

Lệnh GM: FShare

2 link trên là tạm thời, sẽ có link live full trong thời gian sắp tới.

User SQL: root/53236261

Lưu ý: ip subnet ở trong vmware của vmnet 8 là: 192.168.200.0 còn ở ngoài là 192.168.200.3 và nhớ tắt tường lửa, Antivirus đi nhé!

Hình ảnh mang tính chất tượng trưng:
BÀI TRU?C
K? ti?p »

1 nhận xét:

CHUY?N Ð?N nhận xét
Unknown
admin
03:13 28 tháng 4, 2018 ×

. Update Video hướng dẫn cài đặt đi ad. newbie nên nhìn k hiểu gì mấy

Congrats bro Unknown you got PERTAMAX...! hehehehe...
Reply
avatar