[Share] Webgame Offline Tam Quốc Phách Đồ

Webgame offline dàn trận và đánh theo lượt 3D với dung lượng khá nhẹ, vận hành dễ dàng với các bạn.

Hệ thống nhân vật đa dạng, đồ nâng cấp phong phú. Trong game, người chơi sẽ thu phục cho mình nhiều tướng lĩnh dưới trướng để phục vụ cho mưu đồ bá quốc của mình.

Thông tin Server:
- Đang cập nhật...

Hướng dẫn:
Bước 1. Tải game theo đường dẫn phía dưới.

Bước 2: Bật theo thứ tự [1], [2] và truy cập địa chỉ: http://127.0.0.1:8181/ để chơi game.

Hiện nay, đây là webgame thử nghiệm khá lâu và chưa có bản việt hóa.

LINK DOWNLOAD:


Link live: đang cập nhật...

Một vài hình ảnh:nguồn internet
BÀI TRU?C
K? ti?p »

3 nhận xét

CHUY?N Ð?N nhận xét