[Share] Webgame Vua Hải Tặc Offline Việt Hoá Full và Cách Add Đồ

Đây là phiên bản cũ việt hoá, vẫn còn lỗi nhưng đủ để chơi tạm.

Phiên bản dành cho các bạn muốn test và hướng dẫn add tướng vào webgame Vua Hải Tặc offline, do rất nhiều bạn yêu cầu nên up lên video để các bạn tham khảo.Các bạn có thể sử dụng các phiên bản cũ như webgame vua hai tac offline hoặc vua hải tặc bản mới nhất hoặc bạn có thể download bản cũ theo đường link: http://123link.io/DaYMOB

Dưới đây là video hướng dẫn add đồ, add tướng vào game Vua Hải Tặc offline, các bạn chú ý theo dõi video trước và làm theo. Admin không có trách nhiệm hỗ trợ hoặc cung cấp ID của đồ ingame.

Một vài ID thông dụng để các bạn test thử:
70608 Ace, 70609 Ancalika, 70610 Râu trang,70611 Mắt diều hâu, 70612 Pearl, 70613 Gin, 70701 Rei, 70703 Aojiki, 70704 Dof, 70705 Law, 50008 set 90, 110027-9 Pet ó

ID vật phẩm: http://123link.io/LbUB7XN

(cám ơn bạn Quách Bình Minh đã chia sẻ cho mọi người)

110001: Vật nuôi Chou Chou 2 sao
110002: Vật nuôi Chim Phương Nam 4 sao
110003: Vật nuôi Vịt Karoo 3 sao
110004: Vật nuôi Bò Biển Mohmoo 2 sao
110005: Vật nuôi Robson 3 sao
110006: Vật nuôi Mèo Biển 4 sao
110007: Vật nuôi Su 4 sao
110008: Vật nuôi Foxy 5 sao
1100083: Mảnh Foxy 5 sao ( Tập hợp 3 mảnh)
110009: Vật nuôi Kashigami 5 sao
1100093: Mảnh Kashigami 5 sao ( Tập hợp 3 mảnh)
11001:   ...    ...
110012: Vật nuôi Laboon 3 sao
110013: Vật nuôi Tiểu Rồng Punk 5 sao
1100133: Mảnh Tiểu Rồng Punk 5 sao ( Tập hợp 3 mảnh)
110014: Vật nuôi Tiểu Kraren 5 sao
1100143: Mảnh Tiểu Kraren 5 sao ( Tập hợp 3 mảnh)
110015: Cừu Xinh Đẹp 3 sao
110016: Vật nuôi Gonbe 5 sao
1100163: Mảnh Gonbe 5 sao ( Tập hợp 3 mảnh)
110017: Vật nuôi Space Pirate 5 sao
110018: Vật nuôi Hattori 5 sao
1100183: Mảnh Hattori 5 sao ( Tập hợp 3 mảnh)
110019: Vật nuôi Cánh Cụt Ghê Gớm 5 sao
1100193: Mảnh Cánh Cụt Ghê Gớm 5 sao ( Tập hợp 3 mảnh)
110020: Vật nuôi Thỏ Ngọc 5 sao
110021: Vật nuôi Gấu Trúc 5 sao
110022: Vật nuôi Kumashi 5 sao
110023: Vật nuôi Pappug 5 sao
110024: Vật nuôi Hổ Chiến 6 sao
1100245: Mảnh Hổ Chiến 6 sao ( Tập hợp 3 mảnh)
110025: Vật nuôi Salome 6 sao
110026: Vật nuôi Oars mini 6 sao
1100265: Mảnh Oars mini 6 sao ( Tập hợp 3 mảnh)
110027: Vật nuôi Bacura 6 sao
110028 - 110200: Vật nuôi Pet dự bị 5-177, 5 sao
11101 - 11305: Các item vũ khí
11401: Rìu Đấu Sĩ 5 sao
114013: Mảnh Rìu Đấu Sĩ 5 sao ( Tập hợp 3 mảnh)
11402: Đồ Long Đao 5 sao
114023: Mảnh Đồ Long Đao 5 sao ( Tập hợp 3 mảnh)
11403: Thập Tự Đỏ 5 sao
114033: Mảnh Thập Tự Đỏ 5 sao ( Tập hợp 3 mảnh)
11404: Cung Hoàng Gia 5 sao
114043: Mảnh Cung Hoàng Gia 5 sao ( Tập hợp 3 mảnh)
11501: Chính Nghĩa 6 sao
115015: Mảnh Chính Nghĩa 6 sao ( Tập hợp 5 mảnh)
11502: Diệt Quỷ 6 sao
115025: Mảnh Diệt Quỷ 6 sao ( Tập hợp 5 mảnh)
11503: Hủy Diệt 6 sao
115035: Mảnh Hủy Diệt 6 sao ( Tập hợp 5 mảnh)
11601 - 11604: Item Vũ Khí 6 sao
120008: Đá tiềm năng 6 sao
120009: Balo vải 6 sao
120010: Mũi tên TY 6 sao
120011: Vòng cổ trái tim 6 sao
120012: Thủy tinh chuyển phong ấn 6 sao
120101: Pha Lê chất lượng thấp 1 sao
120102: Pha Lê thường 2 sao
120103: Pha Lê có tì vết 3 sao
120104: Pha Lê lấp lánh 4 sao
120105: Pha Lê tinh xảo 5 sao
120201: Hải ma thạch chất lượng thấp 1 sao
120202: Hải ma thạch thường 2 sao
120203: Hải ma thạch có tì vết 3 sao
120204: Hải ma thạch lấp lánh 4 sao
120205: Hải ma thạch tinh xảo 5 sao
120301: Trân châu chất lượng thấp 1 sao
120302: Trân châu thường 2 sao
120303: Trân châu có tì vết 3 sao
120304: Trân châu lấp lánh 4 sao
120305: Trân châu tinh xảo 5 sao
120401: Ma não chất lượng thấp 1 sao
120402: Ma não thường 2 sao
120403: Ma não có tì vết 3 sao
120404: Ma não lấp lánh 4 sao
120405: Ma não tinh xảo 5 sao
120501: San hô chất lượng thấp 1 sao
120502: San hô thường 2 sao
120503: San hô có tì vết 3 sao
120504: San hô lấp lánh 4 sao
120505: San hô tinh xảo 5 sao
121101: Quặng đồng chất lượng thấp 1 sao
121102: Quặng đồng thường 2 sao
121103: Quặng đồng có tì vết 3 sao
121104: Quặng đồng lấp lánh 4 sao
121105: Quặng đồng tinh xảo 5 sao
121201: Quặng sắt chất lượng thấp 1 sao
121202: Quặng sắt thường 2 sao
121203: Quặng sắt có tì vết 3 sao
121204: Quặng sắt lấp lánh 4 sao
121205: Quặng sắt tinh xảo 5 sao
121301: Quặng bạc chất lượng thấp 1 sao
121302: Quặng bạc thường 2 sao
121303: Quặng bạc có tì vết 3 sao
121304: Quặng bạc lấp lánh 4 sao
121305: Quặng bạc tinh xảo 5 sao
121401: Quặng vàng chất lượng thấp 1 sao
121402: Quặng vàng thường 2 sao
121403: Quặng vàng có tì vết 3 sao
121404: Quặng vàng lấp lánh 4 sao
121405: Quặng vàng tinh xảo 5 sao
121501: Đá Phong Lai 1 sao
121502: Đá Lôi Nghênh 2 sao
121503: Đá Thủy Linh 3 sao
121504: Đá Thiên Quang 4 sao
121505: Đá Viêm Đế 5 sao
121506: Đá Ám Huyệt thạch 6 sao
121507: Đá Hỗn Độn Thạch 7 sao
12201 - 12205, 12301 - 12305: Các Item nhẫn
12401: Nhẫn Ánh Sao 5 sao
124013: Mảnh Nhẫn Ánh Sao 5 sao ( Tập hợp 3 mảnh)
12402: Nhẫn Lá Phong 5 sao 
124023: Mảnh Nhẫn Lá Phong 5 sao ( Tập hợp 3 mảnh)
12403: Nhẫn Long Hồ 5 sao
124033: Mảnh Nhẫn Long Hồ 5 sao ( Tập hợp 3 mảnh)
12404: Nhẫn Hi Vọng 5 sao
124043: Mảnh Nhẫn Hi Vọng 5 sao ( Tập hợp 3 mảnh)
12501: Nhẫn Thiên Sứ 6 sao
125015: Mảnh Nhẫn Thiên Sứ 6 sao ( Tập hợp 5 mảnh)
12502: Nhẫn Tận Thế 6 sao
125025: Mảnh Nhẫn Tận Thế 6 sao ( Tập hợp 5 mảnh)
12503: Nhẫn Thần Linh 6 sao
125035: Mảnh Nhẫn Thần Linh 6 sao ( Tập hợp 5 mảnh)
12601 - 12604: Các item nhẫn
129001: Bí kíp Hierophant 6 sao
129002: Bí kíp Ashura 6 sao
129003: Bí kíp khế ước 3 6 sao
129004: Bí kíp khế ước 4 6 sao
129005: Bí kíp khế ước 5 6 sao
129006: Bí kíp khế ước 6 6 sao
129007: Bí kíp khế ước 7 6 sao
129008: Bí kíp khế ước 8 6 sao
129009: Bí kíp khế ước 9 6 sao
129010: Bí kíp cài lại Tài phú 6 sao
129100: Visa chuyển doanh 6 sao
129101: Loa 4 sao
13001: Quyển sách?
13002: Quả cầu pha lê?
13101 - 13103: Các item Ngọc
13201 - 13204: Các item Sách
13301 - 13305: Các item Sách + Cây trượng? =]]
13401: Trượng Lam Ngọc 5 sao
134013: Mảnh Trượng Lam Ngọc 5 sao ( Tập hợp 3 mảnh) 
13402: Gậy Cong 5 sao
134023: Mảnh Gậy Cong 5 sao ( Tập hợp 3 mảnh)
13403: Trượng Thiên Sứ 5 sao
134033: Mảnh Trượng Thiên Sứ 5 sao ( Tập hợp 3 mảnh)
13404: Trượng Điển Nhã 5 sao
134043: Mảnh Trượng Điển Nhã 5 sao ( Tập hợp 3 mảnh)
13501: Trượng Thiên Không 6 sao
135015: Mảnh Trượng Thiên Không 6 sao ( Tập hợp 5 mảnh)
13502: Trượng Thiên Tai 6 sao
135025: Mảnh Trượng Thiên Tai 6 sao ( Tập hợp 5 mảnh)
13503: Trượng Cầu Vồng 6 sao
135035: Mảnh Trượng Cầu Vồng 6 sao ( Tập hợp 5 mảnh)
13601 - 13604:         ...         ...
14001: Áo?
14002: Áo?
14101 - 14103: Áo?
14201 - 14204: Áo?
14301 - 14305: Áo?
14401: Giáp Hồng Viêm 5 sao
144013: Mảnh Giáp Hồng Viêm 5 sao ( Tập hợp 3 mảnh)
14402: Áo Trung Tướng 5 sao
144023: Mảnh Áo Trung Tướng 5 sao ( Tập hợp 3 mảnh)
14403: Áo Chức Pháp 5 sao
144033: Mảnh Áo Chức Pháp 5 sao ( Tập hợp 3 mảnh)
14404: Áo Võ Thánh 5 sao
144043: Mảnh Áo Võ Thánh 5 sao ( Tập hợp 3 mảnh)
14501: Áo Thần Thánh 6 sao
145015: Mảnh Áo Thần Thánh 6 sao ( Tập hợp 5 mảnh)
14502: Giáp Mãnh Hổ 6 sao
145025: Mảnh Giáp Mãnh Hổ 6 sao ( Tập hợp 5 mảnh)
14503: Giáp Thập Tự 6 sao
145035: Mảnh Giáp Thập Tự 6 sao ( Tập hợp 5 mảnh)
14601 - 14604: Áo?
151101: Bánh 1 sao
151102: Nước Ép 2 sao
151191: Icon thực phẩm thông thường 1 sao
151201: Choco-Pie 2 sao
151202: Kem 2 sao
151301: Mỳ nấm cáo 3 sao
151302: Coca 3 sao
151401: Bít tết 4 sao
151402: Rượu vang 4 sao
151501: Lẩu cá hầm thơm phức 5 sao
151502: Mâm ngũ quả Windmill 5 sao
151601: Cá vòi voi 6 sao
151602: Lẩu thập cẩm 6 sao
15201 - 15204: Mũ?
152601: Pháo Laser 6 sao
152602: IPAD 6 sao
15301 - 15305: Mũ?
153601: Bảng đá khắc chữ 6 sao
153602: Sách ảo thuật 6 sao
15404: Mũ Ma Đạo Sỹ 5 sao
154043: Mảnh Mũ Ma Đạo Sỹ 5 sao ( Tập hợp 3 mảnh)
154601: Đao Thất Tinh 6 sao
154602: Bình Long Chuyển 6 sao
15501: Mũ Hành Giả 6 sao
155015: Mảnh Mũ Hành Giả 6 sao ( Tập hợp 5 mảnh)
15502: Mũ Chu Tước 6 sao
155025: Mảnh Mũ Chu Tước 6 sao ( Tập hợp 5 mảnh)
15503: Mũ Log Hồn 6 sao
155035: Mảnh Mũ Log Hồn 6 sao ( Tập hợp 5 mảnh)
155601: Đàn điện tử 6 sao
155602: Đàn organ 6 sao
15601 - 15604: Mũ?
16301 - 16305: Áo?
16404: Phi Phong Đại Hải Tặc 5 sao
164043: Mảnh Phi Phong Đại Hải Tặc 5 sao ( Tập hợp 3 mảnh)
16503: Cánh Thiên Sứ 6 sao
165035: Mảnh Cánh Thiên Sứ 6 sao ( Tập hợp 5 mảnh)
16601 - 16604: Áo?
17305: Dây chuyền?
17404: Vòng Rồng Đỏ 5 sao
174043: Mảnh Vòng Rồng Đỏ 5 sao ( Tập hợp 3 mảnh)
17503: Vòng Tinh Hồn 6 sao
175035: Mảnh Vòng Tinh Hồn 6 sao ( Tập hợp 5 mảnh)
200001: Cá hề 3 sao
200002: Cá vằn 3 sao
200003: Cá thần tiên 4 sao
200004: Chép đỏ 4 sao
200005: Cá cóc 5 sao
200006: Cá heo Amazon 5 sao
200007: Cá ma 6 sao
200008: Cá đèn lồng 6 sao
200009: Cá mập 7 sao
200010: Cá vòi voi 7 sao
2100001: Thời Đại Gothic 6 sao
2100002: Cơn Lốc Đen Tuyền 6 sao
2100003: Lễ Phục Vinh Quang 6 sao
2100004: Áo Đen Mỹ Lệ 6 sao
2100005: Bài Ca Sương Mù 6 sao
2100006: Ánh sáng Satin 6 sao
210001: Truyền Thuyết Hắc Đế 6 sao
2100021: Thời Không Huyền Ảo 6 sao
2100022: Áo Lông Chồn 6 sao
2100023: Lễ Phục Hoa Lệ 6 sao
2100024: Váy Gấm Đỏ 6 sao
2100025: Quân Phục Rực Lửa 6 sao
2100026: Sắc Xuân Tươi Trẻ 6 sao
2100031: Time Stamp 6 sao
2100032: Biển Mặt Trời 6 sao
2100033: Nhạc Blues 6 sao
2100034: Múa Sốc Nhiệt 6 sao
2100035: Mùa Hè Điên Cuồng 6 sao
2100036: Mưa Cầu Vồng 6 sao
2100041: Ren Xia Cá Voi Cá Mập 6 sao
2100042: Hawkeye 6 sao
2100043: Anfuzhiyi 6 sao
2100044: Red Rib 6 sao
2100045: Dunes Độc Cá Sấu 6 sao
2100046: Fangtianjiushe 6 sao
2100051: Donuts 6 sao
2100052: Khí sương mù 6 sao
2100053: Rong Yaoguang 6 sao
2100054: Joan móc ngọc 6 sao
2100055: Lửa HL 6 sao
2100056: Cambrian 6 sao
2100061: Màu xanh mát trời 6 sao
2100062: Thời gian mùa xuân 6 sao
2100063: Noãn lưu anh tú 6 sao
2100064: Hongxia đèn bẫy 6 sao
2100065: Hẹ phong cách 6 sao
2100066: Troy màu Fun 6 sao
2100071: Snowball 6 sao
2100072: Red Thụy Sĩ Iwaki 6 sao
2100073: Có thể nhìn thấy... 6 sao
2100074: Sự kỳ diệu của màu vàng 6 sao
2100075: Cây sơn Tiểu thai... 6 sao
2100076: Milan Jiao 6 sao
2100081: Sinh viên đốc điều 6 sao
2100082: Vitality thiếu niên 6 sao
2100083: Kế toán sinh viên 6 sao
2100084: Tịch hội học sinh 6 sao
2100085: Học viện Bancho 6 sao 
2100086: Thư ký Hội sinh viên 6 sao
2100091: Mặt trăng với ngôi sao 6 sao
2100092: Mộ Frankenstein 6 sao
2100093: Ma Cà Rồng 6 sao
2100094: Màu hồng cổ tích 6 sao
2100095: Moonlight sói 6 sao
2100096: Pumpkin Quỷ ngọt ngào 6 sao
2100101: March đào tuyết 6 sao
2100102: Tuyết bay Mist thuật 6 sao
2100103: Bạc lông pha lê 6 sao
2100104: Chuông đỏ tuyết 6 sao
2100105: Icewind hyun 6 sao
2100106: Thải phấn y hồng 6 sao
2100111: Simorouling 6 sao
2100112: Blu-Man Movies 6 sao
2100113: Ma thuật màu đỏ 6 sao
2100114: Rouge Zinfandel 6 sao
2100115: Clear Sky 6 sao
2100116: Xuân hoa bạch vũ 6 sao
2100121: Sakura hoa lông 6 sao
2100122: Tinh chỉnh các French 6 sao
2100123: Sora Shining 6 sao
2100124: Tiếng nói của Xia 6 sao
2100125: Prologue bộ xương 6 sao
2100126: Miracle of Light 6 sao
2100131: Gemini 6 sao
2100132: Kim ngưu 6 sao
2100133: Bạch dương 6 sao
2100134: Capricorn 6 sao
2100135: Bảo bình 6 sao
2100136: Chòm sao song ngư 6 sao
2214001: Võ tăng phục MR.1 4 sao
2214002: Uy bá phá vỡ 4 sao
2214003: Cần câu cá 4 sao
2214004: Cốc của Blueno 4 sao
2214005: Mũ của Lucci 4 sao
2214006: Hắc đao Shusui 4 sao
2214007: Gương 4 sao
2215001: Áo khoác của MR.0 5 sao
2215002: Kiếm Katana 5 sao
2215003: PP Bellamy 5 sao
2215004: Búa linh tinh tàu 5 sao
2215005: Mũ của Capote 5 sao
2215006: Lệnh treo thưởng 5 sao
2215007: Hoa Kikyou 5 sao
2216001: Tàu con quạ 6 sao
2216002: Hũ vàng Shandian 6 sao
2216003: Mũ bóng chày Kaku 6 sao
2216004: Phao bơi con gà 6 sao
2216005: Cà vạt 6 sao
2217001: Bản vẽ đóng tàu 7 sao
2217002: Đĩa 7 sao
2217003: Ngự bảo tiền 7 sao
2217004: Thủy tinh cầu 7 sao
2224001: Xì gà Smoker 4 sao
2224002: Mũ của Shura 4 sao
2224003: Găng tay Foxy 4 sao
2224004: Váy liền đen 4 sao
2224005: Phượng hoàng vằn 4 sao
2224006: Ô của Perona 4 sao
2224007: Tai nghe cao tần 4 sao
2226001: Vase 6 sao
2226002: Thánh giá vàng 6 sao
2226003: Áo vàng 4 sao
2226004: Bóng da của Inuppe 6 sao
2226005: Pháp trượng 6 sao
2227001: Cây đục của Kaku 7 sao
2227002: Giày của Perona 7 sao
2227003: Súng spear 7 sao
2227004: Hoa biên áo sơ mi 7 sao
2236001: Đậu khổng lồ 6 sao
2236002: Giáp vàng Shandia 6 sao
2236003: Mặt nạ Franky 6 sao
2236004: Mũ tướng quân 6 sao
2236005: Váy công chúa Lil 6 sao
2237001: Áo báo đốm 7 sao
2237002: Băng vải của Oars 7 sao
2237003: Kính bảo hộ Kid 7 sao
2237004: Nữ xe ape 7 sao
2247001: Phấn nền Kumadori 7 sao
2247002: Thắt lưng đầu lâu 7 sao
2247003: Mũ bảo vệ Duval 7 sao
2247004: Xà độc huyết thanh 7 sao
2257001: Xà phồng thơm 7 sao
2257002: Quần lót chữ thập 7 sao
2257003: Mũ chấm bi 7 sao
2257004: Xà hình vòng tai 7 sao
2267001: Juyp ngắn đen 7 sao
2267002: Kem của Oars 7 sao
2267003: Chụp mắt X.Drake 7 sao
2267004: Cửu xà chủy thủ 7 sao
30001 - 30019: ????
40001 - 40006: Đá sinh mệnh 4 sao
40011 - 40045: Đá khảm 1 sao - 6 sao
45011 - 45038: Ngọc khảm 1 sao - 5 sao
50001 - 50002: quà test 1,2 4 sao
50003: Túi mảnh dây chuyền 5 sao
50004: Túi vật báu gia truyền 6 sao
50005: Túi tinh thạch kinh nghiệm 4 sao
50006: Túi kim cương kinh nghiệm 6 sao
50007: Túi nguyên liệu 7 sao
50008: Mũ hải quân 90
50009: Mũ hải quân 95
50010: Mũ hải quân 100       ~~~~~~> tất cả mũ hải quân đều tặng đồ.
50011: Mũ hải quân 105
50012: Mũ hải quân... 
60003: Túi bảo thạch 4 sao
60010: Túi bảo thạch phổ thông 4 sao
60011: Túi bảo thạch trung cấp 4 sao
60012: Túi bảo thạch cao cấp 4 sao
60013: Túi quà random đỏ 5 sao
60014: Túi quà random tím 6 sao
60015: Túi quà random tím cao cấp 6 sao
60016: Túi quà random tím hải tặc 6 sao
60017: Tùi quà random ngọc 5 sao
60018: Túi quà vũ khí màu tím cao cấp 6 sao
60019: Túi quà phòng bị màu tím cao cấp 6 sao
60020: Túi quà vũ khí màu tím cấp thấp 6 sao
60021: Túi kim cương phòng ngự 6 sao
60025: Túi vũ khí trung cấp 6 sao
60026: Túi dụng cụ phòng ngự trung cấp 6 sao
60027: Lì xì vàng ngẫu nhiên 6 sao
60028: Túi nuôi cá All Blue 7 sao
60033: Túi bảo vật màu tím lv90(A) 6 sao
70102: Sao hải tặc ( đẹp) 5 sao
70104: Hải tặc siêu cấp ( đẹp) 5 sao
70106: Hoa tiêu siêu cấp ( đẹp) 5 sao
70107: Đại hải tặc 6 sao
70108: Thuyền trưởng hồn ma 6 sao
70109: Lãnh tụ tận thế 6 sao
70110: Chiến trường vô song 6 sao
70111: Tân TG 6 sao
70112: Thiên hạ vô song 6 sao
70113: Đứng đầu thiên hạ 6 sao
70114: Xà xà diễn võ 6 sao
70208: Mỳ nước Bá khí 5 sao
70209: Mỳ nước vàng 5 sao
70304: 200 vạn beri 6 sao
70531: Tinh linh thạch 7 sao
70608: ACE 6 sao
70610: Râu trắng 5 sao
70611: Mắt diều hâu 5 sao
70612: Jinbei 5 sao
70613: Sakazuki 6 sao
70614: Khỉ vàng 6 sao ~> cấp cao
70701: Silvers Rayleigh 6 sao
70702: Borsalino Kizaru 6 sao ~> cấp thấp
70703: Aokiji Kuzan 6 sao
70704: Doflamingo 6 sao
70705: Trafalgar Law 6 sao
70706: Sao tím tầm bảo 100 cái 6 sao
70707: Sao tím chế đồ 100 cái 6 sao
70708: Sao tím tầm bảo 25 viên 6 sao
70709: sao tím chế đồ 25 viên 6 sao
81001: Trái Hito Hito 4 sao
81002: Trái Hana Hana 5 sao ~> Robin
81003: Trái Gomu Gomu 6 sao ~> Luffy
81004: Trái Bara Bara 4 sao ~> Thằng hề =]]
81005: Trái Moku Moku 6 sao ~> Smoker
81006: Trái Sube Sube 4 sao 
81007: Trái Gura Gura 6 sao ~> Râu trắng
81008: Trái Mera Mera 6 sao ~> ACE
81009: Trái Hie Hie 6 sao ~> Aokiji
81010: Trái Mane Mane 4 sao
81011: Trái Baku Baku 3 sao
81012: Trái Suna Suna 6 sao ~> Crocodile MR.0
81013: Trái Goro Goro 6 sao ~> Enel
81014: Trái Bomu Bomu 4 sao
81015: Trái Kilo Kilo 3 sao
81016: Trái Doru Doru 4 sao
81017: Trái Ushi Ushi 4 sao
81018: Trái Tori Tori 4 sao
81019: Trái Toge Toge 4 sao
81020: Trái Supa Supa 5 sao
81021: Trái Bane Bane 4 sao
81022: Trái Mogu Mogu 3 sao
81023: Trái Noro Noro 4 sao
81024: Trái Awa Awa 5 sao
81025: Trái Ushi Ushi 4 sao
81026: Trái Neko Neko 4 sao
81027: Trái Doa Doa 5 sao
81028: Trái Inu Inu 4 sao
81029: Trái Beri Beri 4 sao
81030: Trái Sabi Sabi 4 sao
81031: Trái Gomu Gomu 6 sao
81032: Trái Atsu Atsu 5 sao
81033: Trái Horo Horo 5 sao
81034: Trái Yomi Yomi 5 sao
81035: Trái Kage Kage 5 sao
81036: Trái Suke Suke 5 sao
81037: Trái Nikyu Nikyu 6 sao ~> Bartholomew Kuma
81038: Trái Pika Pika no Mi 6 sao ~> Khỉ vàng Kizaru
81039: Trái Hebi Hebi no Mi 5 sao
81040: Trái Hebi Hebi no Mi 5 sao
81041: Trái Mero Mero no Mi 5 sao
81042: Trái Ito Ito no Mi 6 sao ~> Donquixote Doflamingo
81043: Trái Thay thế trái cây 7, 6 sao
81044: Trái Thay thế trái cây 8, 6 sao
81045: Trái Thay thế trái cây 7, 6 sao
81046: Trái Thay thế trái cây 8, 6 sao
83012: Trái Magu Magu no Mi 6 sao ~> Akainu
90001: Trái bị lỗi =]] ~> add vào là mất ô hết nên đừng add, nếu đã lỡ add rồi
thì hãy add cái item khác vô ô này là hết!

ありがとうございます! みんな!

よろしくお願いします!またねえ!Tool mod ver 1.4: (tool này sử dụng tốt cho server phiên bản cũ, phiên bản mới admin chưa test)
Mega live full: http://ouo.io/B8GB1
Drive Google (live full): http://ouo.io/DSTzpo

Fix lỗi chiến báo: Sử dụng Navicat, export file SQL bạn download dưới đây vào SQL server để fix lỗi (sử dụng cho bản mới). Link download: http://ouo.io/Hk0WGE (link live full)
Hướng dẫn Add đồ game Vua hải tặc Offline bởi watchedtv


Nguồn bởi: John Nguyễn
BÀI TRU?C
K? ti?p »

18 nhận xét

CHUY?N Ð?N nhận xét
Unknown
admin
18:58 22 tháng 7, 2016 ×

ban nay co haki k ad ??

Reply
avatar
Nặc danh
admin
19:53 22 tháng 7, 2016 ×

không có đâu bạn ơi. chưa có bản off nào có haki cả.

Reply
avatar
Nặc danh
admin
19:56 22 tháng 7, 2016 ×

Video này đã có trên youtube lâu rồi. của Jonh Nguyễn như AD đã ghi trên. dùng tools ađ tướng vs đồ thoi chứ đừng add vàng, nó chỉ là số ảo. Nên điều chỉnh điểm tặng ở ngoài rồi chuyển vô là chắt ăn. Còn cái ID các set đồ thì liên hện mình, mình đã mò đc 1 số đủ sài cho ae, không cần phải mua ID đâu. :D

Reply
avatar
Unknown
admin
20:32 22 tháng 7, 2016 ×

haki phải mua server mới có bạn ơi :D khá mắc

Reply
avatar
Unknown
admin
20:33 22 tháng 7, 2016 ×

add gold thì mình có thể sử dụng Navicat như đã hướng dẫn tại bài viết cũ ^^

Reply
avatar
Unknown
admin
20:34 22 tháng 7, 2016 ×

Quên mất. Nếu bạn có thể thì phiền bạn có thể share lại đây để mình đưa trực tiếp lên bài viết để mọi người cùng biết. Cám ơn bạn rất nhiều

Reply
avatar
Nặc danh
admin
13:07 23 tháng 7, 2016 ×

Đây là link ID các iteam :3 http://www.mediafire.com/download/h2acf996w3ew14g/ID+Item+Vua+H%E1%BA%A3i+T%E1%BA%B7c.txt

Reply
avatar
Unknown
admin
13:14 23 tháng 7, 2016 ×

củng đã gửi cho FB AD nhưng hk thấy AD tl :3

Reply
avatar
Unknown
admin
14:49 23 tháng 7, 2016 ×

cám ơn bạn :D mình nhiều việc nên cũng không thể check mail được

Reply
avatar
Unknown
admin
20:58 24 tháng 7, 2016 ×

https://www.youtube.com/watch?v=LhEJz9xcLmg&feature=youtu.be
hướng dẫn chiêu mộ shirahoshi này

Reply
avatar
Unknown
admin
16:12 24 tháng 10, 2016 ×

ai có id tướng với tool add 1.5 k cho mình xin với T_T

Reply
avatar
Unknown
admin
08:25 1 tháng 11, 2016 ×

AD cho mình xin Hướng dẫn ADD đồ với . Link kia không xem được

Reply
avatar
MGORI
admin
22:55 2 tháng 11, 2016 ×

chơi tới đoạn tinh bàn f5 xong mất hết ô , cả 2 nick đều bị , lúc đầu còn tưởng add đồ nên bị

Reply
avatar
Unknown
admin
16:11 6 tháng 12, 2016 ×

ad ơi thế có bản vua hải tặc off bản mới không anh

Reply
avatar
Unknown
admin
20:24 15 tháng 12, 2016 ×

sao khong co ma code nao sai duoc het z

Reply
avatar
Unknown
admin
19:44 11 tháng 7, 2017 ×

mua server ở đâu thế ad

Reply
avatar
Unknown
admin
00:19 25 tháng 11, 2017 ×

link die roi ban oi

Reply
avatar
Unknown
admin
23:34 29 tháng 7, 2018 ×

sever còn chạy được không thế ạ

Reply
avatar