Share Server Võ Lâm Truyền Kỳ Offline Update Mới Nhất

Bản dưới đây được share bởi Cuongvh93.
Về cơ bản, bộ server này được add thêm đồ Hoa Sơn, Đằng Long, Tinh Sương, giúp nhaân ật mạnh hơn cùng với những chỉ số kèm theo đó. Tuy vậy, phiên bản này vẫn chưa thực sự hoàn thiện và còn những lỗi chưa thể fix được. Các bạn nào đủ khả năng thì hãy mod thử phiên bản vo lam truyen ky offline mới nhất này xem sao nhé!
Thông tin chung server:
- Fix lỗi không vào được khu vực bang phái
- Có thể mặc được bộ Hoa Sơn
- Thêm phái Hoa Sơn
- Thêm thẻ tài phú cho các loại binh giáp của phái Hoa Sơn.

Thông tin IP server:

- IP server : 192.168.100.100
- Password: P@ssw0rd- Password MySQL: P@ssw0rd

IP Server các bạn có thể đổi lại hoặc đổi lại IP card NAT trong VMware, ye6u cầu VMWare tứ ver 10 trở lênKhi mở Server lần đầu tiên nó sẽ hiện ra 1 cái bảng có chữ "I move It" và "I copy It", bạn chọn "I move It"


- Để đổi IP CentOS, vào CentOS gõ lệnh: vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 , sau đó nhấn phím "i" đển tiến hành đỗi IP, đổi các dòng này để phù hợp với Config:


IPADDR=192.168.100.100GATEWAY=192.168.100.2DNS1=192.168.100.2


Sau khi đổi xong, nhấn phím "esc" và sau đó nhấn ":x", rồi enter, vậy là xong, sau đó gõ tiếp lệnh: service network restart.

Để đổi pass MySQL lại cho khớp với config server thì đổi lại như sau:vào CentOS gõ lệnh: mysql_secure_installationSau đó gõ password cũ là P@ssw0rd ==> nhấn y rồi enter ==> gõ password bạn muốn đặt vào rồi enter, xong nó bắt mình confirm thêm phát nữa rồi enter ==> xong nhấn y rồi enter 4 lần như vậy khi nào nó hết thì thôi.NOTE: Do mình đã đổi ID và Password PAYS nên các bác copy các file goddess.cfg, bishop.cfg, relay_config.ini, servercfg.ini của server cũ của các ban đè lên server này.


LINK DOWNLOAD:
Server + Centos: http://ouo.io/tFUkzi
Server Only: http://ouo.io/5vjCvN
Patch Client: http://ouo.io/xgi4ur

Video hướng dẫn cài võ lâm truyền kỳ offline sẽ làm sau nhé các bạn!

Một vài hình ảnh:

BÀI TRU?C
K? ti?p »

1 nhận xét:

CHUY?N Ð?N nhận xét
Unknown
admin
21:51 24 tháng 7, 2016 ×

hướng dẫn cài đặt đi ad ơi :D

Congrats bro Unknown you got PERTAMAX...! hehehehe...
Reply
avatar