Hướng Dẫn Cài Kiếm Thế 2 Lên Mạng LAN

Hướng dẫn set lên mạng LAN cho game Kiến thế 2

Bước 1:Các bác khởi động sever lên như bình thường. Đổi IP máy CentOS thành IP trong lớp mạng của mình (dùng lệnh ifconfig eth0 192.168.1.10 netmask 255.255.255.0 up)
VD : 192.168.1.10 (IP: CentOS)

Bước 2: dùng phần mềm winscp kết nối sever đổi IP bishop Thay đổi IP Bishop thành IP máy khởi động game


Bước 3: Start sever lên


Bước 4:Tiếp theo thay đổi IP trong Client:nằm trong mục user/severlist.ini-70IN!67-+*yuIN 2-'!!#-+*yuIN!#-+*+1*0yuIN!#-+*<7.vuy!62!6duIN!#-+*<7.vuIN+1*0yvINu-0(!y %-d+*INu 6!77yu}vjur|jujvqtINu%0!3%=%)!y2-*%tuuuINv-0(!y-*,d+*INv 6!77yu}vjur|jvjvqtINv%0!3%=%)!y2-*%tuuuININcác bạn chú ý chỗ màu đỏ là cái IP của sever


Bước 5: Tiếp theo mở Project12 lên (có trong phần user của client đấy)Gõ vào IP của sever ở đây là 192.168.1.10 rồi nhấn chuột phải vào cái khung đó bấm (Y)nó sẽ mã hóa ra dạng như vầy u}vjur|jujut thì các bạn xóa cái IP củ đi dán cái IP Sever mới vào đươc.


END: Vào game chiến với các bằng hữu trong LAN thôi


PS: Nhớ để card VMware thành card bridge.


Các bạn có thể làm thử game theo đường link sau: Share Kiem The 2 Offline Viet Hoa
BÀI TRU?C
K? ti?p »

1 nhận xét:

CHUY?N Ð?N nhận xét
Unknown
admin
20:43 10 tháng 1, 2018 ×

Bạn ơi hướng dẫn cụ thể thêm được ko.
Bước 1 mình không hiểu
Bước 5 mình làm nhưng nó không có mã hóa.
Cảm ơn bạn

Congrats bro Unknown you got PERTAMAX...! hehehehe...
Reply
avatar