Hướng dẫn add đồ vào shop game Tam Quốc Chí Offline

Trước đây mình có share webgame Tam Quốc Chí Offline tại địa chỉ Share Tam Quoc Chi Offline và được khá nhiều bạn quan tâm. Tuy nhiên, có một số bất cập là các item hiếm không xuất hiện trong shop và rất khó có thể kiếm, không thể mua bằng gold.

Nay mình lập bài viết này để hỗ trợ các bạn về cách add item vào shop và mở chủ đề để các bạn có thể thảo luận phát triển webgame Tam Quốc Chí Offline.
1. ID vật phẩm, tên vật phẩm, các bạn tìm trong file Prop.xml theo đường dẫn: D:\SGZserver\wwwroot\client\res\config\config.zip

<sample sid="1" className="game.prop.data.Prop" name="Vẫn Thiết Nhất Phẩm" salePrice="10" desc="Vật liệu nhất phẩm, dùng rèn trang bị hoặc cường hóa bộ vị, rơi ở phó bản、Tách trang bị、Công huân đổi nhận được。" type="3" icon="yipinyuntie" maxStack="255" color="0" synid="6" />


số 1 là số ID của vật phẩm Vẫn Thiết Nhất Phẩm.

2. Trong file mallProps.xml theo đường dẫn D:\SGZserver\wwwroot\client\res\config\config.zip, các bạn add code sau: 

<sample class="game.mall.VipMallPorp" sid="420" propId="1" name="Kim Ngọc Tam Phẩm Bảo Hạp" coinType="10" price="2" buyLevel="0" restricNum="200" needVipLv="0" />

Các vật phẩm khác add tương tự, chỉ thay số sid và prold thôi nhé!

số là số ID của vật phẩm Vẫn Thiết Nhất Phẩm.

Số 420 là số thứ tự trong file mall (số này bạn có thể đặt bất kì nhưng không được trùng với các số thứ tự khác có trong mall)

3. Check file mall.xml theo đường dẫn D:\SGZserver\wwwroot\client\res\config\config.zip

<sample sid="420" propSid="1" buytype="10" price="2" buyLevel="0" restricNum="200" needVipLv="0" type="0" />

Các vật phẩm khác add code tương tự.

4. Check file mallProps.xml theo đường dẫn  D:\SGZserver\server\gameServer\resource\sample

<sample class="game.mall.VipMallPorp" sid="420" propId="1" name="Kim Ngọc Tam Phẩm Bảo Hạp" coinType="10" price="2" buyLevel="0" restricNum="200" needVipLv="0" />

Các vật phẩm khác add code tương tự

5. Check file mall.xml theo đường dẫn D:\SGZserver\server\gameServer\resource\cfg

Các bạn thêm #420 ra phía trước mã </strings>. Tương tự với các code khác, nên add trước mã </string> nhé!

Sau khi mod xong, các bạn xoá cache của trình duyệt nhé!
Còn đây là file admin đã mod một vài item vào shop, tạm đủ để chơi và các bạn có thể sử dụng để mod tiếp cũng được.

LINK DOWNLOAD: http://123link.io/d3byOhkN

Trong zip sẽ có 03 file zip khác, cách sử dụng như sau:

File mall-mallProp-config.zip: các bạn giải nén và chép đè vào D:\SGZserver\wwwroot\client\res\config\config.zip

File mallProp-sample.zip: Các bạn giải nén và chép đè vào D:\SGZserver\server\gameServer\resource\sample

File mall-cfg.zip: Các bạn giải nén và chép đè vào D:\SGZserver\server\gameServer\resource\cfg

Video hướng dẫn:Nguồn bởi: Kenh4Share.Org
BÀI TRU?C
K? ti?p »

5 nhận xét

CHUY?N Ð?N nhận xét
17:46 6 tháng 8, 2016 ×

Sao mình add đồ vào mà nó k hiện lên trong shop nhỉ?

Reply
avatar
Unknown
admin
18:22 6 tháng 8, 2016 ×

nếu bạn làm giống như hướng dẫn phí trên thì sau khi làm xong, bạn nên xoá cookies trình duyệt nhé

Reply
avatar
10:54 7 tháng 8, 2016 ×

Được rồi. Cảm ơn nha! :)

Reply
avatar
Alaric
admin
21:17 10 tháng 1, 2017 ×

bạn ơi sao mình bật cái file số 4 game này, nó cứ chạy mãi không dừng, mình sd win 10 64bits, tks

Reply
avatar
Trần Hải
admin
12:32 24 tháng 5, 2019 ×

mình làm theo hướng dẫn nhưng vẫn k hiện đồ trong shop ạ

Reply
avatar