Forged in Battle: Man at Arms Mod Unlimited

Vững như bàn thạch, mạnh mẽ trên chiến trận - Rèn luyện khả năng "cứng" của bạn với năm mini game cực chất đúng như một thể loại game đấu kiếm.

With your forged weapons, battle Lord Vandhar’s evil forces

Unleash apocalyptic battalion attacks to decimate your enemies

Gather resources throughout five unique battlefields and later use for improving your weapons’ effectiveness

Forged in Battle: Man at Arms is based on the hit web series, Man at Arms: Reforged phiên bản mới nhất!

THÔNG TIN VỀ GAME:
Tên game: Forged in Battle: Man at Arms
Phiên bản: 1.7.7
Hỗ trợ: Android 4.0
Internet: Không yêu cầu
Link download:
Tải về miễn phí!

Một vài hình ảnh:
BÀI TRU?C
K? ti?p »