VMWare Workstation 10 full key

VMWare Workstation thường được gọi tắt là VMWare, là phần mềm ảo hóa mạnh mẽ nhất hiện nay, theo thời gian dài, nó đã chứng minh được khả năng vượt trội của mình về tiện ích mang lại cũng như sức mạnh  của nó.

VMWare hiện nay đã có thể giả lập được hầu hết các hệ điều hành khác nhau, từ desktop đến tablet,...và giúp cho người học về công nghệ có thể nắm bắt khá dễ dàng.


Hướng dẫn cài đặt:

Bước 1: Download VMWare full crack tại địa chỉ: http://ouo.io/8lSU0

Bước 2: Giải nén và chạy file cài đặt, sau đó cài đặt như bình thường (next và next...)

Bước 3: Tắt phần mềm VMWare vừa cài đặt (tắt hoàn toàn) và chạy keygen.
hoặc bật VMWare lên và cài key như sau:
JA0WY-60155-4ZER8-R0CNK-13WKJ
HU22W-DGH0N-0ZJH0-UT2QH-22VLQ
5F2EH-2Q35H-VZ269-CL072-0CN7P
NF2ET-6N283-NZ9T1-QL8Q6-CANPY

Chúc bạn thành công!
Nguồn bởi NgocThao_SC, SVIT
BÀI TRU?C
K? ti?p »