Navicat 8 Full Crack

Navicat là phần mềm có chức năng tương tự SQL Server 200x Managegment Studio Express, hỗ trợ người sử dụng tương tác với SQL một cách dễ dàng hơn rất nhiều.

Phiên bản đây là phiên bản cũ, tuy nhiên có thể truy cập vào khá nhiều SQL khác nhau khá tốt. Có thể nói, đây là bản tốt nhất mà mình đã từng sử dụng.


Hướng dẫn:

Bước 1: Download tài nguyên tại link tải sau: http://123link.io/1X0RYU

Bước 2: Cài đặt Navicat như bình thường.

Bước 3: Nhập key để crack và sử dụng miễn phí với Navicat.

Thông tin key:

Name: Nguyen Manh Linh

Organization: BachKhoa-Aptech

Key: NAVH-4C5Z-4KUL-2WZE
         NAVD-KUUH-LPQE-RTUV
         NAVB-I7SG-TICO-RVXG
         NAVE-WAGB-ZLF4-T23K
         NAVH-ULD5-PAPI-E3OU
         NAVJ-W56S-3YUU-MVHV

Nguồn bởi Ảo Giác - SVIT
BÀI TRU?C
K? ti?p »