[Share] Webgame Three Kingdom - Tam Quốc Luận Kiếm - Sanguo Heroes offline

Shared by TugaShot.
Tất cả các thông tin, events, ... về game đều chạy rất ổn định và chưa thấy xuất hiện lỗi.
Các loại cấu hình máy yêu cầu bao gồm: Windows XP, Vista, Windows7, Windows8 or Windows10
Các ứng dụng hỗ trợ trò chơi gồm có:
Download Java hỗ trợ game (bắt buộc)
Download Xampp (portable)
Download Navicat Lite (portable version or etc...)

Link download:
Sever + client: http://ouo.io/zpW5ef (live forever)
Data: http://ouo.io/2LjeB1 (live)

Pass giải nén: TugaShot

Hướng dẫn cài đặt:

1 - Extract the file Three-Kingdom-Kenh4share.zip

1.1 - Make Copy & Past all files to C: \ xampp \ htdocs
data.zip -> Database
2 - Extract the file data-three-kingdom-kenh4share.zip
2.1 - Make Copy & Past all files to C: \ xampp \ mysql \ data
3 - Set up and install.
3.1 - Connecting the MySQL Xampp
3.2 - Go to C: \ xampp \ htdocs \ server \ bin directory and run the file Start.bat
3.3 - Go to C: \ xampp \ htdocs \ web \ nginx and run the file nginx.exe
3.4 - Go to the TaskManager and confirm that MySQL, Tomcat, Catalina, Java and nginx.exe are open

To play just go to: http://127.0.0.1:8181/
OA »§ £ ° = Place UserName - Test Account ---> TugaShot
ÃÜÂë £ th = Set Password - Test Account ---> tuga123Hình ảnh Demo:BÀI TRU?C
K? ti?p »