[Share] Kiếm Thế 2 chưa việt hóa

Bản share của tuan565 - Thanks for share!

Thông tin sever:
IP Máy ảo: 192.168.200.10
Đăng nhập: root pass 123456
Patch Client: Pan.BaiDu.Com
Sử dụng Client: Google Drive Pass : tuan565Server: FShare


Một vài hình ảnh demo cho các bạn:

thanks to tuan565!
BÀI TRU?C
K? ti?p »