[Share] code wap game, wap truyện wordpress đẹp seo tốt nhất

Tác giả: Thuan9xpro - DVP forum, 
Code đã add plugin seo tạm được nhé (gà chả biết seo):
Automatically Paginate Posts
Auto SyntaxHighlighterQuick Empty TrashW3 Total CacheWordPress SEOWordPress ShortcodesWP-OptimizeWP-PageNaviWP Post EncodeWP Vietnamese URLCó phân trang cho bạn nào post truyện dài.

Link download: http://ouo.io/0PnpM0
Đăng nhập: Thuan9xpro/123456
Hình ảnh:
hình ảnh bài viết

 index wap game

BÀI TRU?C
K? ti?p »

1 nhận xét:

CHUY?N Ð?N nhận xét
Hà Duy Anh
admin
15:37 1 tháng 1, 2016 ×

link die rùi thím ơi

Congrats bro Hà Duy Anh you got PERTAMAX...! hehehehe...
Reply
avatar