[Share] Webgame Thần Nữ Thiên Hạ Offline

Bản này được share bởi Double.T - thanks for share!
Webgame Thần Nữ Thiên Hạ Offline được confix lại từ Thần Nữ Thiên Hạ Offline, vậy nên cách thức chạy sever đều giống như nhau.
Cụ thể:
1. Giải nén Res.7z ra một thư mục, sau đó sử dụng WinSCP để login vào máy ảo, copy file vào home/wwwroot.
2. Thiết lập card mạng VMWare Vmnet8 NAT ~> IP 192.168.200.0
3. Chạy sever. Trong quá trình chạy nó hiện lên khung thì chọn "i moved it". Sau đó đăng nhập bằng tài khoản: root/123456
4. Vào folder bật SecureCRT và chạy theo thứ tự 1,2,3
5. Vào web theo địa chỉ 192.168.200.100

Một số thông tin khác:
Máy ảo : root / 123456
MySQL : root / 123456

Ngoài ra, bạn có thể set game này lên bản Thần Nữ Thiên Hạ Online private
Link download:
Google drive: http://www.oni.vn/yKzus
Drive live full: http://www.oni.vn/8PqNS
Fshare: http://www.oni.vn/f7SOc

Một vài hình ảnh:
nguồn bởi CLBGamesVN
BÀI TRU?C
K? ti?p »

2 nhận xét

CHUY?N Ð?N nhận xét
Unknown
admin
02:30 1 tháng 1, 2017 ×

link chet roi ad

Reply
avatar
12:19 4 tháng 6, 2019 ×

Link die rồi ad ơi! :(

Reply
avatar