[Share] Full code web game AppVn Store

Hỗ trợ tối ưu cho việc seo
Có chức năng đang nhập qua nick các mạng xã hội.các bạn chỉ cần chỉnh Ipapp là ok
DS các Plugin: 
Category SEO Meta Tags ---- seo (Tuấn L HX)
FancyBox for WordPress------ Zoom ảnh (Tuấn L HX)
Google Author Link ----- SEo (Tuấn L HX)
Google XML Sitemaps --------Seo (Tuấn L HX)
Mobile theme switch --------- Chuyển đổi giao diện(Tuấn L HX)
Post Ratings ---------- Đánh giá bài viết(Tuấn L HX)
RDFa Breadcrumb(Tuấn L HX)
ShareThis ---------- Share lên các MXH(seo nốt)(Tuấn L HX)
TinyMCE Advanced(Tuấn L HX)
W3 Total Cache ----------Lưu Cache(tối ưu tốc độ load)(Tuấn L HX)
Watermark My Image -------Đóng dấu lên ảnh(Tuấn L HX)
WordPress Backup to Dropbox --- Tạo Backup cho site(Tuấn L HX)
WordPress Importer (Tuấn L HX)
WordPress Social Login ------Login qua Mạng xã hội(Tuấn L HX)
WP-PostRatings ---------- Đánh giá bài viết(Tuấn L HX)
WP-PostViews(Tuấn L HX)
WP Downloads Handler(Tuấn L HX)
WP Nivo Slider (Tuấn L HX)
WP No Category Base(Tuấn L HX)

Pass unzip nếu có: tuanlovehanh or kemda.net

Hướng dẫn:
Cấu hình host trong file wp-config.php
Sau đó import data
Truy cập vào link: http://domain/wp-admin/options-general.php chỉnh link site
Nick: admin
pass:123456

Link download: http://ouo.io/l9KtL

Một vài hình ảnh:


nguồn bởi kemda.net
BÀI TRU?C
K? ti?p »

1 nhận xét:

CHUY?N Ð?N nhận xét
Black Undo
admin
13:23 5 tháng 12, 2017 ×

error 500 là sao ad

Congrats bro Black Undo you got PERTAMAX...! hehehehe...
Reply
avatar