[Share] Code forum JohnCMS bản mod đẹp demo GMVN

chức năng đặc biệt :
+ Mod seo tags ( nhập tags, auto lấy từ tiles, sửa tags..v.v )
+ Mod Auto Mod Game ( Gần gọi là đầy đủ cho các bạn làm wap game )


còn nhiều chắc năng các bạn tự khám phá.
Data chứa trong code.
tài khoản admin/pass các bạn tự thay đổi trong data nhé!
link download: http://ouo.io/SQMAXm
Một vài hình ảnh:


BÀI TRU?C
K? ti?p »