[Share] Kiếm Thần Quyết Offline - 《剑神诀OL》

Kiếm Thần Quyết offline hoàn toàn chưa việt hoá, mình mạn phép leech về đây cho các bạn test. Bạn nào có bản việt hoá vui lòng share cho các bạn khác cùng chơi. Xin cám ơn!
Hướng Dẫn:
Giải nén trực tiếp ổ D theo đường dẫn D:\JSJserver.
Chạy [1] Run Server.

Chạy [2] Reg Acc. 
Vào web đăng ký acc hoặc dùng acc có sẵn.
Chạy [3] Start Game Để bật Client.
Chạy [4] End Để tắt server.
MySQL :
User : root / 123456.
Acc có sẵn qqqqqq / 123456.

P/s: Khi test game chắc chắn sẽ có lỗi. Và có một số game sẽ bị lỗi do cấu hình máy hoặc hệ điều hành không phù hợp. Bạn hãy kiểm tra máy của mình trước khi test game và đưa ra những câu hỏi khi cần thiết.
----------------------------------------------
Link DOWNLOAD: http://ouo.io/RR0A6xHướng dẫn add KNB cho game Kiếm Thần Quyết:
Navicat ~> account ~> t_game_account.Tìm và điền số KNB vào 2 cột là AccountGoldSpare & AccountGiftPoint.
Add bạc và xem thông tin nhân vật ở role_test ~> tii_character.Tìm và điền số bạc ở cột CharMoney
Add xong vào game và đổi KNB như hình dưới đây:


Một vài hình ảnh:


by Double T, clbgamesvn
BÀI TRU?C
K? ti?p »