Share Webgame Hoả Ảnh Lai Dã (Naruto Offline)

Hướng dẫn:
Download game về, giải nén trực tiếp vào ổ D sẽ được thư mục NarutoServer với đường dẫn là D:/NarutoServer

Chạy lần lượt [1] ESSamp click vào nút dưới chữ Mysql5 rồi đợi nó bật (Bật xong trong Task manager sẽ có 2 task httpd.exe và 1 cái mysqld.exe)

Chạy tiếp [2] Server đợi nó load


Vào game vào 127.0.0.1


MySQL : root pass 123456

Link download: http://ouo.io/2Ezgxq

pass giải nén: clbgamevn.blogspot.com

Mình sẽ cập nhật link GG driver sau cho các bạn.

(Các bạn có thể tham khảo thêm webgame php có liên quan như: Đấu trường Naruto)

Một vài hình ảnh:

thanks to clbgamevn.blogspot.com

BÀI TRU?C
K? ti?p »

3 nhận xét

CHUY?N Ð?N nhận xét
Unknown
admin
16:07 9 tháng 10, 2016 ×

tuan565.blogspot.com pass giai nen

Reply
avatar
Unknown
admin
22:26 8 tháng 10, 2018 ×

sao mình bật cái 1 mãi mà không thấy Task manager sẽ có 2 task httpd.exe và 1 cái mysqld.exe)
cũng không vào game đc

Reply
avatar